top of page
Tuleohutusteenused kasutusluba, tuleohut

TULEOHUTUSALANE JUHENDAMINE

Kellele on vaja tuleohutusalast juhendamist?

  • Koolituse eesmärk on juhendada töötajaid lähtuvalt töökohast tulekahju korral tegutsema.

  • Õppemeetoditeks on loeng, arutelu, videomaterjal, reaalsete situatsioonide analüüsimine ja praktiline harjutus.

Koolitus koosneb teoreetilisest osast (ca 90 min) ja praktilisest tulekustuti harjutusest.

 

Koolituse läbinu tunneb oma töökohas paiknevaid tulekustutusseadmeid ja oskab neid kasutada.

TULEOHUTUSE TEENUSED:

Tuleohutusteenused kasutusluba, tuleohut

TULEOHUTUSTEENUSED

Ehitusprojektide tuleohutusalane konsultatsioon;

Ehituslik tuleohutusaudit;

Kasutusloa taotlemine;

Küttesüsteemide ekspertiis.

Pyrexx suitsuandur.jpg

TULEOHUTUSTOOTED

Tulekustutid, suitsuandurid, vingugaasiandurid, tuletekid ning kõik muud vajalikud tuleohutustooted Tuleohutuskaubamaja.ee-st!

bottom of page