TULEOHUTUSALANE JUHENDAMINE

Kellele on vaja tuleohutusalast juhendamist?

  • Koolituse eesmärk on juhendada töötajaid lähtuvalt töökohast tulekahju korral tegutsema.

  • Õppemeetoditeks on loeng, arutelu, videomaterjal, reaalsete situatsioonide analüüsimine ja praktiline harjutus.

Koolitus koosneb teoreetilisest osast (ca 90 min) ja praktilisest tulekustuti harjutusest.

 

Koolituse läbinu tunneb oma töökohas paiknevaid tulekustutusseadmeid ja oskab neid kasutada.

TULEOHUTUSE TEENUSED:

Tuleohutusteenused kasutusluba, tuleohut

TULEOHUTUSTEENUSED

Ehitusprojektide tuleohutusalane konsultatsioon;

Ehituslik tuleohutusaudit;

Kasutusloa taotlemine;

Küttesüsteemide ekspertiis.

Tulekustuti käsitlemise koolitus Tulipun

KOOLITUSED

Pyrexx suitsuandur.jpg

TULEOHUTUSTOOTED

Tulekustutid, suitsuandurid, vingugaasiandurid, tuletekid ning kõik muud vajalikud tuleohutustooted Tuleohutuskaubamaja.ee-st!

Tulipunane OÜ ekspertiisid ja auditid on kaitstud arhitekti/inseneri vastutuskindlustusega!

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2020 Tulipunane OÜ. 

Tallinna kontor

HIIU Ärimaja

Pärnu Mnt. 388B, 11612, Tallinn

Kuressaare kontor

Kuressaare Edukontor
Tallinna 1, 93819, Kuressaare

KONSULTATSIOONIAEG PALUME EELNEVALT BRONEERIDA:

info@tulipunane.ee

Tel: +372 6 200 542​

Tuleohutuslahendused