top of page
küttesüsteemide ekspertiis

KÜTTESÜSTEEMI EKSPERTIIS

3 sammu küttesüsteemi seadustamiseks: 

Paljud inimesed on ehitanud korterisse kütteseadme (ahju, pliidi või kamina), mis tuleb tagantjärgi seadustada või on soetanud eluruumi, milles paiknev kütteseade on eelmise omaniku poolt mitteseaduslikult paigaldatud. Kuigi küttesüsteemi on juba aastaid kasutatud ja probleeme ei ole esinenud, tuleb siiski tõendada selle ohutus.

Loe lähemalt Päästeameti poolt valmistatud infolehest, mis sammud on küttesüsteemi seadustamiseks vajalikud. 

Millal tuleb teostada küttesüsteemi ekspertiis?

Eksperthinnang küttesüsteemile on vajalikut, kui küttesüsteemis olevatele kolletele ei ole koostatud projekti ega kaetud tööde akti koos teostusjoonistega (litsentsiga pottsepa poolt), siis tuleb teostada küttesüsteemi ekspertiis.

 

Kellel on vaja küttesüsteemi ekspertiisi?

Küttesüsteemi ekspertiis on vajalik, et küttesüsteem seadustada aga eelkõige maja omanikule endale, tagamaks ohutu küttekollete kasutamise. Lisaks on ekspertiis vajalik neile, kes taotlevad kasutusluba ning juhul kui küttekolletel puuduvad dokumendid (tootjapoolne küttekeha pass, sertifikaat, kaetud tööde akt paigaldajalt).

Mida tehakse küttesüsteemi ekspertiisi raames? 

Ekspertiisi käigus antakse hinnang küttesüsteemi tuleohutusele (küttekolded, ühenduslõõr, korsten).

 

Kui kaua valmib ekspertiis? 

Visuaalse ülevaatuse käigus antakse hinnang hoone küttesüsteemile koos võimalike märkustega. Olenevalt küttekehade ja korstnate arvust võib ülevaatus võtta aega 2-4 tundi, eksperdile tuleb kindlasti tagada juurdepääs kõigile küttekolletele sh ka kõrvalhoonetes ning ligipääs katusel asuvatele korstnatele. Esmane ekspertiisi tulemus valmib 15-30 tööpäeva jooksul, juhul kui ei ole kokkulepitud teisiti.

Puudused, mis ilmnevad, tuleb kõrvaldada selleks, et lõpptulemusena valmiks nö positiivne ekspertiis, mis tagab hoone küttesüsteemi ohutu kasutamise.

 

Mida saan ise teha, et eksperthinnangu valmimist kiirendada? 

Kiirendamaks küttesüsteemi ekspertiisi valmimist soovitame hoone omanikul eelnevalt esitada hoone korruste plaanid, kus on näha küttekehade asukohad ning korstnapühkimise akt.

Millised normdokumendid on küttesüsteemi ekspertiisi aluseks? 

Normdokumentidena on eksperthinnangu aluseks:

  1. EVS 812-3:2013 – Küttesüsteemid

  2. EVS 812-3:2007 – Küttesüsteemid

  3. EVS 812-3:2002 – Küttesüsteemid

  4. Päästeameti juhendmaterjal „ Küttesüsteemi ehitamine 2015“

Oleme teie usaldusväärne partner tuleohutuses

Tulipunane OÜ on erakapitalil põhinev ettevõte mis pakub alates aastast 2012 tuleohutusteenuseid. Meie põhiliseks tegevusalaks on erinevate tuleohutuslahenduste väljatöötamine projekteerimis- ja ehitusfaasis. 

Meie tugevuseks on kogenud spetsialistid tuleohutuse valdkonnast, kes leiavad mõistliku lahenduse ka kõige keerulisemas olukorras.

bottom of page