top of page
küttesüsteemide ekspertiis

KÜTTESÜSTEEMI EKSPERTIIS

Millal tuleb teostada küttesüsteemi ekspertiis?

Kui küttesüsteemis olevatele kolletele ei ole koostatud projekti ega kaetud tööde akti koos teostusjoonistega (litsentsiga pottsepa poolt), siis tuleb teostada küttesüsteemi ekspertiis.

 

Kellel on vaja küttesüsteemi ekspertiisi?

Küttesüsteemi ekspertiis on vajalik eelkõige maja omanikule endale, tagamaks ohutu küttekollete kasutamise. Lisaks on ekspertiis vajalik neile, kes taotlevad kasutusluba ning juhul kui küttekolletel puuduvad dokumendid (tootjapoolne küttekeha pass, sertifikaat, kaetud tööde akt paigaldajalt).

Mida tehakse küttesüsteemi ekspertiisi raames? 

Ekspertiisi käigus antakse hinnang küttesüsteemi tuleohutusele (küttekolded, ühenduslõõr, korsten).

 

Kui kaua valmib ekspertiis? 

Visuaalse ülevaatuse käigus antakse hinnang hoone küttesüsteemile koos võimalike märkustega. Olenevalt küttekehade ja korstnate arvust võib ülevaatus võtta aega 2-4 tundi, eksperdile tuleb kindlasti tagada juurdepääs kõigile küttekolletele sh ka kõrvalhoonetes ning ligipääs katusel asuvatele korstnatele. Esmane ekspertiisi tulemus valmib 15-30 tööpäeva jooksul, juhul kui ei ole kokkulepitud teisiti.

Puudused, mis ilmnevad, tuleb kõrvaldada selleks, et lõpptulemusena valmiks nö positiivne ekspertiis, mis tagab hoone küttesüsteemi ohutu kasutamise.

 

Mida saan ise teha, et ekspertiisi valmimist kiirendada? 

Kiirendamaks küttesüsteemi ekspertiisi valmimist soovitame hoone omanikul eelnevalt esitada hoone korruste plaanid, kus on näha küttekehade asukohad ning korstnapühkimise akt.

Millised normdokumendid on küttesüsteemi ekspertiisi aluseks? 

Normdokumentidena on ekspertiisi aluseks:

  1. EVS 812-3:2013 – Küttesüsteemid

  2. EVS 812-3:2007 – Küttesüsteemid

  3. EVS 812-3:2002 – Küttesüsteemid

  4. Päästeameti juhendmaterjal „ Küttesüsteemi ehitamine 2015“

Tulipunane OÜ tuleohutuseksperdid, kellel on õigus teostada küttesüsteemi ekspertiisi:

user-male-icon.png

Harpo Stroo

Tuleohutusekspert TASE 6

Kutsetunnistus 127932

Aleksandra Tulipunane tuleohutusekspert_

Aleksandra Pristavko

Tuleohutusekspert TASE 6

Kutsetunnistus 131922

Küttesüsteemi ekspertiis on vajalik eelkõige maja omanikule endale, tagamaks ohutu küttekollete kasutamise. Ära riski enda ja lähedaste eluga!

TULEOHUTUSE TEENUSED:

bottom of page