top of page
Image by 2 Bro’s Media

SUITSUEEMALDUSE SÜSTEEMID

Suitsueemaldus süsteemide ning suitsutõrje plaanimine ning projekteerimine on ehitusprojekti tuleohutusosa üks kohustuslikest alapunktidest. 

Praktilisest vaatepunktist täidab suitsueemaldus mitut tähtsat funktsiooni, sh. inimeste elude päästmine, vara- ja keskkonnakahjude minimeerimine, tule ja suitsu leviku takistamine, päästetööde hõlbustamine ning täispõlemisfaasi saavutamise aeglustamine.

2. 

Kontrollime dokumentsiooni ja/või tuleme objektile

3. 

Väljastame kirjaliku projekti Päästeametile kooskõlastamiseks

Kes võib projekteerida suitsueemaldus süsteeme?

  • Suitsueemaldus süsteemide projekteerimiseks peab tegijal olema vastav kutsetunnistus väljastatud 'Turvasüsteemide projekteerija' kutsestandardile.

Mis on suitsutõrje eesmärk?

Suitsutõrje eesmärke on mitu ning seejuures määravad põhieesmärgid suitsueemaldusseadmete valiku, dimensioonimise ja töökindluse kriteeriumid.

Suitsutõrje eesmärgid on:

  • hoida evakuatsiooni- ja sisenemisteed suitsuvabadena evakueerimiseks vajaliku aja;

  • toetada päästetöid suitsuvaba tsooni moodustamisega;

  • pidurdada täispõlemise faasi saabumist ja seega aeglustada kahjutule kasvu või takistada kahjutule arenemist täispõlemise faasini;

  • kaitsta seadmeid, sisustust ja ehitises olevat vara (inventari) suitsukahjustuste eest;

  • vähendada kuumade põlemisgaaside temperatuuri mõju ehitise konstruktsioonidele, fassaadidele või klaaspindadele;

  • vähendada nõe-, suitsu- ja soojuskahjustusi;

  • tekitada ülerõhk vastu evakuatsioonisuunda, tänu millele puhastub evakuatsioonitee suitsust;

  • vähendada suitsu tihedust.

Mis juhtub, kui suitsueemaldus on valesti projekteeritud?

Valesti projekteeritud ja ehitatud suitsueemaldus võib raskendada evakuatsiooni ja suurendada ohtu inimeste elule ning varale. Tuleõnnetuste puhul on põhiline surmapõhjus põlemisgaasidest tekkinud mürgistus/ tervisekahjustus. Õigesti projekteeritud suitsueemalduse süsteem minimeerib või välistab need riskid.

Millised normdokumendid on suitsutõrje aluseks?

Ehitusseadustiku § 13 lg 3 alusel on majandus-ja taristuminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. Päästeamet kontrollib ehitusprojekti tuleohutusosa, mille nõuded on esitatud nimetatud määruse § 22.

 

TULIPUNANE TEOSTAB SUITSUEEMALDUSE JA SUITSUTÕRJESÜSTEEMIDE PROJEKTEERIMIST EHITUSPROJEKTI FAASIS.

Ardon Kaerma Tulipunane OÜ.jpg

Ardon Kaerma

Turvasüsteemide projekteerija, TASE 6

Kutsetunnistus 179908

Tuleohutusekspert TASE 6

Kutsetunnistus 127932

TULEOHUTUSTEENUSED & KOOLITUSED

Meie kogenud spetsialistid aitavad teid igas tuleohutusega seotud küsimuses - olgu selleks ehitusprojektide tuleohutusalane konsultatsioon, erinevad tuleohutusalased ekspertiisid, tuleohutusaudit, suitsueemalduse projekteerimine või kasutusloa taotlemine. 

TULEOHUTUSAUDIT

Ehituslik tuleohutusaudit, ehitusprojektide tuleohutusaudit, avalike ürituste tuleohutusaudit.

SUITSUEEMALDUS

Suitsueemaldussüsteemide ning suitsutõrje plaanimine ning projekteerimine.

KOOLITUSED & ÕPPUSED

Pakume erinevaid tuleohutusalaseid koolitusi ja õppuseid.

EKSPERTIISID

Tahkeküttesüsteemide ekspertiis, ehitusprojekti ekspertiis, ehitise ekspertiis - teostame erinevaid tuleohutusega seotud ekspertiise.

KASUTUSLUBA

Dokumentatsiooni kontrollimine, puuduvate dokumentide vormistamine, asjaajamine ning taotlemine.

TULEOHUTUSÜLEVAATUS

Tuleohutusalane konsultatsioon ehitusprojektidele, 192€/h

PROJEKTEERIMINE

Eelprojekti tuleohutusosa, põhiprojekti tuleohutusosa ja tööprojekti tuleohtusosa, evakuatsiooni simulatsioon ja

Kandekonstruktsiooni simulatsioon

EHITUSPROJEKTIDE KONSULTATSIOON

Tuleohutusalane konsultatsioon ehitusprojektidele, 192€/h

bottom of page