top of page
Image by 2 Bro’s Media

SUITSUEEMALDUSE SÜSTEEMID

Suitsueemaldus süsteemide ning suitsutõrje plaanimine ning projekteerimine on ehitusprojekti tuleohutusosa üks kohustuslikest alapunktidest. 

Praktilisest vaatepunktist täidab suitsueemaldus mitut tähtsat funktsiooni, sh. inimeste elude päästmine, vara- ja keskkonnakahjude minimeerimine, tule ja suitsu leviku takistamine, päästetööde hõlbustamine ning täispõlemisfaasi saavutamise aeglustamine.

3. 

Väljastame kirjaliku projekti Päästeametile kooskõlastamiseks

2. 

Kontrollime dokumentsiooni ja/või tuleme objektile

Kes võib projekteerida suitsueemaldus süsteeme?

  • Suitsueemaldus süsteemide projekteerimiseks peab tegijal olema vastav kutsetunnistus väljastatud 'Turvasüsteemide projekteerija' kutsestandardile.

Mis on suitsutõrje eesmärk?

Suitsutõrje eesmärke on mitu ning seejuures määravad põhieesmärgid suitsueemaldusseadmete valiku, dimensioonimise ja töökindluse kriteeriumid.

Suitsutõrje eesmärgid on:

  • hoida evakuatsiooni- ja sisenemisteed suitsuvabadena evakueerimiseks vajaliku aja;

  • toetada päästetöid suitsuvaba tsooni moodustamisega;

  • pidurdada täispõlemise faasi saabumist ja seega aeglustada kahjutule kasvu või takistada kahjutule arenemist täispõlemise faasini;

  • kaitsta seadmeid, sisustust ja ehitises olevat vara (inventari) suitsukahjustuste eest;

  • vähendada kuumade põlemisgaaside temperatuuri mõju ehitise konstruktsioonidele, fassaadidele või klaaspindadele;

  • vähendada nõe-, suitsu- ja soojuskahjustusi;

  • tekitada ülerõhk vastu evakuatsioonisuunda, tänu millele puhastub evakuatsioonitee suitsust;

  • vähendada suitsu tihedust.

Mis juhtub, kui suitsueemaldus on valesti projekteeritud?

Valesti projekteeritud ja ehitatud suitsueemaldus võib raskendada evakuatsiooni ja suurendada ohtu inimeste elule ning varale. Tuleõnnetuste puhul on põhiline surmapõhjus põlemisgaasidest tekkinud mürgistus/ tervisekahjustus. Õigesti projekteeritud suitsueemalduse süsteem minimeerib või välistab need riskid.

Millised normdokumendid on suitsutõrje aluseks?

Ehitusseadustiku § 13 lg 3 alusel on majandus-ja taristuminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. Päästeamet kontrollib ehitusprojekti tuleohutusosa, mille nõuded on esitatud nimetatud määruse § 22.

 

TULIPUNANE TEOSTAB SUITSUEEMALDUSE JA SUITSUTÕRJESÜSTEEMIDE PROJEKTEERIMIST EHITUSPROJEKTI FAASIS.

Ardon Kaerma Tulipunane OÜ.jpg

Ardon Kaerma

Turvasüsteemide projekteerija, TASE 6

Kutsetunnistus 179908

Tuleohutusekspert TASE 6

Kutsetunnistus 127932

Tuleohutusteenused kasutusluba, tuleohut

TULEOHUTUSTEENUSED

Ehitusprojektide tuleohutusalane konsultatsioon;

Ehitusprojektide tuleohutusauditid;

Kasutusloa taotlemine;

Küttesüsteemide ekspertiis.

Tulekustuti käsitlemise koolitus Tulipun

KOOLITUSED

Tuletööde koolitus;

Tuleohutusalane juhendamine;

Evakuatsioonikoolitus + õppus;

Tulekustuti käsitlemise koolitus.

Pyrexx suitsuandur.jpg

TULEOHUTUSTOOTED

Tulekustutid, suitsuandurid, vingugaasiandurid, tuletekid ning kõik muud vajalikud tuleohutustooted Tuleohutuskaubamaja.ee-st!

bottom of page