top of page

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 

Veebilehe www.tulipunane.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tulipunane OÜ (registrikood
10560579) asukohaga Kotkapoja tn 6-1 Kuressaare linn, Saaremaa vald Saare maakond 93810, tel (+372 53460035) ja e-kiri info@tulipunane.ee.

 


Milliseid isikuandmeid töödeldakse:

−  kasutaja poolt avaldatud nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

− kasutaja poolt konto registreerimisel sisestatud andmed, e-kanali, selle teenuste ja funktionaasuste kasutamise andmed ja küpsiste abil kogutud andmed.

−  klienditoe andmed.

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse:

  • klientidega suhtlemiseks,

  • Tulipunane OÜ toodete ja teenuste turustamiseks (sh sihitud e-postiturustamiseks, sidusreklaamimiseks ja personaalseteks müügikõnedeks), tagasiside kogumiseks ja käsitsemiseks, küsitud teabe pakkumiseks

  • Tulipunane OÜlt hangitud või tellitud toodete ja teenuste pakkumiseks.

 

Lisaks võib Tulipunane OÜ jagada teie siduskäitumise andmeid, nagu saidikülastusi ja e-posti klõpse kanalipartneritega Tulipunane OÜ toodete ja teenuste müümise ja turustamise eesmärgil.

 

Kasutajaid võidakse sihtida, kui nad kasutavad kolmandast osapoolest teenusepakkujaid (nt Google). Kasutajaloenditel põhinev turustamine kasutab sellel veebisaidil kasutajaküpsistega loodud loendeid. Turustamisele kehtestatud reklaamipoliis põhineb kasutajaloenditel, sh Google Inc. huvipõhistel reklaamipoliisil, mille kõige uuema versiooni leiate aadressilt http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465 Kasutaja võib soovi korral võtta kasutusele Your Online Choices veebisaidil toodud kasutajaloenditel põhineva turustamise: http://www.youronlinechoices.com/fi Google’i turustamise reklaamisätted leiate aadressilt: http://google.com/ads/preferences

 

 

Saidianalüütika

See veebisait kasutab saidianalüütikat – nt Google Analytics, mis on Google Inc. veebianalüütika teenus. Saidianalüütika kasutab veebisaidi liikluse analüüsimiseks küpsiseid (tekstifaile). Küpsiste koostatud teavet (nt IP-aadressid) edastab ja talletab teenusepakkuja. Teenusepakkujad kasutavad seda teavet veebisaidi omanikele aruannete koostamiseks ning pakub veebisaidi aktiivsuse ja Internetikasutusega seotud muid teenuseid.

Teenusepakkujad võivad edastada andmeid kolmandatele osapooltele, kui see on seadusega nõutud või kui kolmas osapool seda teavet nende eest töötleb.

Teenusepakkujad ei seosta teie IP-aadressi muude nende valdustes olevate andmetega. Saate küpsised brauseri sätetes blokeerida, aga see vähendab veebisaidi funktsionaalsust.

Selle saidi kasutamisel ja sellel liiklemisel annate saidianalüütika teenusepakkujale loa töödelda isikuandmeid vastavuses selle poliisiga ja selles kirjeldatud eesmärkidel.

 

Küpsised

Sellel veebisaidil kasutatavad küpsised ei riku teenusekasutaja privaatsust. Küpsiseid kasutatakse näiteks veebisaidi kasutamise mõõtmiseks ning tüübi ja mahu määramiseks. Küpsiseid võidakse kasutada ka ettevõtetele suunatud otseturustamisel või kasutajaloenditel turustamiseks. Sellise turustamise eesmärgiks on pakkuda ettevõtte teenuseteavet kasutajatele, kes on eelnevalt külastanud ettevõtte veebisaiti. Me ei kogu selliseid kasutaja isikuandmeid, nagu e-posti aadressid, telefoninumbrid või krediitkaardinumbrid.

 

Küpsised ei anna ligipääsu andmetalletusseadmele ega paku võimalust kopeerida andmetalletusseadme, nagu kõvaketta sisu. Kasutaja saab küpsised blokeerida, muutes selleks Interneti-brauseri sätteid; see aga võib vähendada veebisaidi funktsionaalsust ja pole soovitatav. Kasutaja võib küpsised igal ajal Interneti-brauserist kustutada.

 

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: uudiskirja edastamine, sooduskampaaniast teavitus.

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse virutaal.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebilehe volitatud töötlejatele (nt teenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebilehe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda klienditoe vahendusel: info@tulipunane.ee

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 

Säilitamine

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse (7) aastat.

 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.  

 

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@tulipunane.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

bottom of page