top of page
Contractors
Anchor 1

TULEOHUTUSE TEENUSED

Tuleohutusalased teenused, mida pakume ehitusprojekti koostamise faasis:

Tuleohutusalased teenused, mida pakume ehitus- ja lõppfaasis:

Täpsema info teenuse kohta leiad klikkedes vastavale teenusele nimekirjas.

evakuatsiooniplaan
Tulekahjus koral tegutsemise plaan

TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN

Tulekahju korral tegutsemise plaan on nõutav ehitistes, mille kohta tuleb esitada tuleohutuse enesekontrolli aruanne. Vaata Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“

Vastavalt siseministri 01.09.2010 määrusele nr 43 Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded” on tulekahju korral tegutsemise plaani eesmärk tagada inimeste ohutus ning hoida ära varaline kahju tulekahju korral. Tulekahju korral tegutsemise plaan koosneb tegevuskavast ning evakuatsiooniskeemidest. Plaani ja selle juurde kuuluvate osade koostamisel võetakse arvesse ettevõtte või asutuse erisusi, mis võivad mõjutada tulekahju korral tegutsemist. Juhul kui ühes ehitises paikneb mitu ettevõtet või asutust peavad koostatud plaanid olema omavahel kooskõlas tagamaks kiire ja ühtse tegutsemise tulekahju korral.

Tegevuskava tulekahju korral on plaani osa, mille eesmärk on anda töötajatele ülevaade ettevõtte või asutuse tuleohutusalastest erisustest ning tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise juhiseid.

Tegevuskava sisaldab:

  1. evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldust;

  2. ettevõtte või asutuse tuleohtlikkuse kirjeldust;

  3. tulekahjust teavitamise juhist;

  4. evakuatsiooni läbiviimise juhist;

  5. tulekahju korral tegutsemise juhist;

  6. päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhist.

Tagasi üles

Tuleohutusteenused kasutusluba, tuleohut

TULEOHUTUSTEENUSED

Ehitusprojektide tuleohutusalane konsultatsioon;

Ehituslik tuleohutusaudit;

Kasutusloa taotlemise täisteenus;

Küttesüsteemide ekspertiis;

Tuleohutusalane järelvalve;

Korstnapühkija teenus

Avaliku ürituse tuleohutusaudit

Pyrexx suitsuandur.jpg

TULEOHUTUSTOOTED

Tulekustutid, suitsuandurid, vingugaasiandurid, tuletekid ning kõik muud vajalikud tuleohutustooted Tuleohutuskaubamaja.ee-st!

bottom of page