top of page
Tuleohutusteenused kasutusluba, tuleohut

EHITUSLIK TULEOHUTUSAUDIT

Taotled kasutusluba kuid ehitusprojekti tuleohutusosa dokumentatsioon on puudu või ei vasta nõuetele? 

Tulipunane OÜ Tuleohutuseksperdid säästavad Sinu aega ja närve. Sina pead tuleohutusauditi vaid KOV ehitusregistrisse üles laadima. 

3. 

Väljastame kirjaliku tuleohutusauditi KOV ehitusregistrisse üles laadimiseks

2. 

Kontrollime dokumentsiooni ja/või tuleme objektile

Tuleohutusaudit - Kellele ja milleks?

  • Tuleohutusaudit on vajalik eelkõige maja omanikule endale, tagamaks turvalise ja ohutu kodu perele.

  • Audit on vajalik neile, kes taotlevad oma kodule kasutusluba.

  • Audit on ehitustehnilise auditi kohustuslik osa. Kui selle teostajal pole vastavat kvalifikatsiooni, tuleb tuleohutusosa eraldi juurde teostada.

 

Auditi valmimine koos puuduste kõrvaldamisega võib olla üpris pikk protsess. Hoone omaniku ja eksperdi vaheline tihe koostöö kiirendab seda oluliselt.

 

Millised dokumendid tuleb omanikul või tema esindajal auditi jaoks esitada?

Selleks, et tuleohutusauditi valmimine sujuks, tuleb omanikul või tema esindajal esitada:

1. hoone ehitusprojekt (viimane mõõdistusprojekt),

2. kehtiv korstnapühkimise akt, 

3. elektripaigaldise audit.

Nimetatud dokumendid annavad eksperdile vajaminevad andmed tuleohutusauditi vormistamiseks.

Mis on auditi eesmärk?

Ehitise tuleohutusauditi eesmärk on anda hinnang hoone tuleohutusnõuetele vastavuse osas lähtudes Siseministri määrusest nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“. 

Millised normdokumendid on auditi aluseks?

  1. Tuleohutuse seadus;

  2. Siseministri määrus nr 17  „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“;

  3. EVS 812-7:2008 „Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus“;

  4. EVS 812-2:2014 Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus;

  5. EVS 812-6:2012 Tuletõrje veevarustus; EVS 812-3:2013 Küttesüsteemid

Kui kaua kestab tuleohutusaudit? 

Visuaalse ülevaatuse käigus antakse hinnang hoonele koos märkustega. Olenevalt hoone keerukusest võib ülevaatus võtta aega 2-3 tundi, esmane audit valmib 15-30 tööpäeva jooksul, juhul kui ei ole kokkulepitud teisiti. Puudused, mis ilmnevad, tuleb kõrvaldada selleks, et lõpptulemusena valmiks nö positiivne audit, mis tagab hoone tuleohutuse. Positiivne audit on vajalik ka hoone kasutusloa taotlemiseks.

 

Tuleohutusaudit ei sisalda küttekollete ekspertiisi, mistõttu tuleks eelnevalt veenduda, et hoones olevatel küttekehadel on olemas vastav dokumentatsioon (tootjapoolne küttekeha pass, sertifikaat, kaetud tööde akt paigaldajalt). Kui nimetatud dokumendid puuduvad, teostame lisaks ka küttesüsteemi ekspertiisi.

 

Tuleohutusauditit võib väljastada vaid tuleohutusekspert tase 6!

Oleme teie usaldusväärne partner tuleohutuses

Tulipunane OÜ on erakapitalil põhinev ettevõte mis pakub alates aastast 2012 tuleohutusteenuseid. Meie põhiliseks tegevusalaks on erinevate tuleohutuslahenduste väljatöötamine projekteerimis- ja ehitusfaasis. 

Meie tugevuseks on kogenud spetsialistid tuleohutuse valdkonnast, kes leiavad mõistliku lahenduse ka kõige keerulisemas olukorras.

bottom of page