Tulipunane OÜ ekspertiisid ja auditid on kaitstud arhitekti/inseneri vastutuskindlustusega!

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon

© 2019 Tulipunane OÜ. 

Tallinna kontor

HIIU Ärimaja

Pärnu Mnt. 388B, 11612, Tallinn

Kuressaare kontor

Kuressaare Edukontor
Tallinna 1, 92819, Kuressaare

KONSULTATSIOONIAEG PALUME EELNEVALT BRONEERIDA:

info@tulipunane.ee

Tel: +372 6 200 542​

KOOLITUSED

Pakume järgnevaid koolitusi:

Tuletööde koolitus

 

Tuleohutusalane juhendamine

 • Koolituse eesmärk on juhendada töötajaid lähtuvalt töökohast tulekahju korral tegutsema.

 • Õppemeetoditeks on loeng, arutelu, videomaterjal, reaalsete situatsioonide analüüsimine ja praktiline harjutus.

 • Koolitus koosneb teoreetilisest osast (ca 90 min) ja praktilisest tulekustuti harjutusest.

 

 • Koolituse läbinu tunneb oma töökohas paiknevaid tulekustutusseadmeid ja oskab neid kasutada.

Evakuatsioonikoolitus & õppus

Tuleohutuskoolituse eesmärk, osad ning metoodika:

 • Koolituse eesmärk on selgitada asutuse tulekahju korral tegutsemise plaani ning ohutu evakuatsiooni võimalikkust.

 • Koolitus koosneb teoreetilisest osast (ca 90 min), praktilisest tulekustuti harjutusest ja evakuatsiooniõppusest.

 • Õppemeetoditeks on loeng, arutelu, videomaterjal, reaalsete situatsioonide analüüsimine, praktiline harjutus ja praktiline evakuatsiooniõppus.

Mida oskab koolituse läbija?

 • Koolituse läbinu oskab oma asutuses märgata ohtu ning ohutult evakueeruda.

Kas evakuatsiooniõppus on kohustulik?

 • Evakuatsiooniõppus on kohustuslik kõigile, kes on enesekontrolli aruande esitamise kohuslased!

 • Seda saab kontrollida SIIT

Koolitus lõppeb kirjaliku raportiga õppuse soorituse kohta koos soovitustega vigade vältimiseks.

Tulekustuti käsitlemise koolitus

Milleks on vaja tulekustuti käsitlemise koolitust?

 • Tulekustuti käsitlemise koolitus annab töötajatele vajaliku oskuse ja julguse kustutit vajadusel kasutada.

 • Koolituse käigus läbitakse lühidalt baasteadmised kustutamisest üldiselt ning proovitakse erinevate kustutitega summutada tuld.

   

Koolitus koosneb teoreetilisest osas (ca. 30 min) ning praktilisest harjutusest.

Koolituse läbinu oskab käsitleda enamlevinud kustuteid ning teab milliseid kustuteid erinevates olukordades kasutada.

Tuleohutusteenused kasutusluba, tuleohut

TULEOHUTUSTEENUSED

Ehitusprojektide tuleohutusalane konsultatsioon;

Ehituslik tuleohutusaudit;

Kasutusloa taotlemine;

Küttesüsteemide ekspertiis.

Tulekustuti käsitlemise koolitus Tulipun

KOOLITUSED

Pyrexx suitsuandur.jpg

TULEOHUTUSTOOTED

Tulekustutid, suitsuandurid, singugaasiandurid, tuletekid ning kõik muud vajalikud tuleohutustooted Tuleohutuskaubamaja.ee-st!

Tuleohutuslahendused