Kaustusloa taotlemine Tulipunane OÜ

KASUTUSLUBADE VORMISTAMINE

Kasutusloa taotlemine ja vormistamine võib osutuda pikaks ja venivaks protsessiks, kui vajalik dokumentatsioon on puudu või nõuetega mitte vastavuses. 

Tulipunane OÜ kogenud eksperdid aitavad kasutusloa taotlemisega ning säästavad Sinu peavalust!

Saada päring juba täna!

2. 

Kontrollime dokumentsiooni, tuleme objektile, kogume ja koostame kasutusloa jaoks vajalikud dokumendid.

3. 

Laadime nõutud dokumendid

kasutusloa väljastamiseks Ehitusregistrisse

Mis on kasutusluba ning milleks on seda vaja?

Kasutusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et ehitis vastab kehtestatud nõuetele ja seda võib kasutada.

Esmapilgul võib tunduda kasutusluba ebavajaliku formaalsusena – kui majas elab omanik ise sees ning kõik on hästi, siis milleks on vaja kasutusluba? See osutub probleemiks kui soovid endale soetada maja pangapoolse finantseeringuga. Täna on pangad seisukohal, et kasutusloata kinnisvara ostu pangad ei finantseeri. Kui nad seda siiski peaksid tegema, siis vaid juhul, kui kasutusloa puudumine on mõjuvalt põhjendatud või laenulepingusse on lisatud klausel, et kasutusluba taodeldakse kindla ajaperioodi vältel. Kasutusloa puudumine jääb aga paraku enamasti asjaajamise taha, mida ei saa lugeda selle puudumise mõjuvaks põhjuseks. Nii võib paljudel juhtudel leida end olukorrast, kus omavahendeid napib, pank laenu ei anna ning unistuste kodu jääb soetamata.

 

Juhul kui oled maja ise ehitanud või ostnud omavahenditega ning plaanid seal ka elu lõpuni sees elada, siis võib ometi ette tulla ootamatuid situatsioone kus pead maja maha müüma. Kasutusloa olemasolu on sellisel juhul äärmiselt oluline ning selle puudumine võib eemale peletada väga suure hulga klientidest.

Kindlustus ei kata kasutusloata ehitisi

Kui kinnisvaral puudub kasutusluba, on üheks suurimaks riskiks kindlustusjuhtumid. Kasutusloa puudumisel võib õnnetuse korral kindlustusettevõte keelduda kulude kompenseerimisest. Seda põhjusel, et ehitis millal puudub kasutusluba on seadustamata ning ei saa täpselt öelda, millisel põhjus õnnetus juhtus. Seadustamata ehitise korral võib õnnetus juhtuda lähtuvalt ehitise nõuetele mittevastavusest. Eriti ohtlikud on tulest tingitud õnnetused. Kasutusloa taotlemise üheks vajalikuks osaks on tuleohutusauditi ja elektriauditi teostamine. Kui õnnetus juhtub lähtuvalt elektrisüsteemi nõuetele mitte vastavusele, mis on tihti üheks tulekahju põhjustest, võid olla üsna kindel, et kahju tuleb enda taskust kinni maksta.

Milline dokumentatsioon on kasutusloa taotlemiseks vajalik?

Kasutusloa taotluse esitamisel tuleb esitada:

 

  1. Ehitusprojekt, mille järgi on ehitis ehitatud

  2. Ehitustehnilise ekspertiisi auditi aruanne*

  3. Elektripaigaldise audit

  4. Ehitise mahamärkimise akt või ehitusjärgne kontrollmõõdistus

  5. Küttesüsteemi ekspertiis* koos korstnapühkija aktiga

  6. Tuleohutusaudit

  7. Vee- ja kanalisatsiooni, elektrivarustuse ja prügiveo lepingute koopiad (gaasikütte korral gaasileping)

  8. Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus

*Juhul kui puuduvad nõutud kaetud tööde aktid ja ehituspäevikud

Kuidas taodelda kasutusluba?

Kasutusloa taotlus esitatakse digitaalselt EHR (ehitisregistri) kaudu. Tulipunane OÜ on Sinu ustav partner kasutusloa taotlemisel. Koostame ja kogume kõik vajalikud dokumendid ning esitame need Ehitusregistrisse kasutusloa väljastamiseks.

KOOSTÖÖPARTNERID

domus kinnisvara.jpg
rand ja tuulberg logo.png
audium-logo.png
RTGprojektibüroo.png