TULEOHUTUSKOOLITUS ja EVAKUATSIOONIÕPPUS

Tuleohutuskoolituse eesmärk, osad ning metoodika:

  • Koolituse eesmärk on selgitada asutuse tulekahju korral tegutsemise plaani ning ohutu evakuatsiooni võimalikkust.

  • Koolitus koosneb teoreetilisest osast (ca 90 min), praktilisest tulekustuti harjutusest ja evakuatsiooniõppusest.

  • Õppemeetoditeks on loeng, arutelu, videomaterjal, reaalsete situatsioonide analüüsimine, praktiline harjutus ja praktiline evakuatsiooniõppus.

Mida oskab koolituse läbija?

  • Koolituse läbinu oskab oma asutuses märgata ohtu ning ohutult evakueeruda.

Kas evakuatsiooniõppus on kohustulik?

  • Evakuatsiooniõppus on kohustuslik kõigile, kes on enesekontrolli aruande esitamise kohuslased!

  • Seda saab kontrollida SIIT

Koolitus lõppeb kirjaliku raportiga õppuse soorituse kohta koos soovitustega vigade vältimiseks.

 

TULEOHUTUSE TEENUSED:

Tuleohutusteenused kasutusluba, tuleohut

TULEOHUTUSTEENUSED

Tulekustuti käsitlemise koolitus Tulipun

KOOLITUSED

Pyrexx suitsuandur.jpg

TULEOHUTUSTOOTED

Tulekustutid, suitsuandurid, vingugaasiandurid, tuletekid ning kõik muud vajalikud tuleohutustooted Tuleohutuskaubamaja.ee-st!

Tulipunane OÜ ekspertiisid ja auditid on kaitstud arhitekti/inseneri vastutuskindlustusega!

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2020 Tulipunane OÜ. 

Tallinna kontor

HIIU Ärimaja

Pärnu Mnt. 388B, 11612, Tallinn

Kuressaare kontor

Kuressaare Edukontor
Tallinna 1, 93819, Kuressaare

KONSULTATSIOONIAEG PALUME EELNEVALT BRONEERIDA:

info@tulipunane.ee

Tel: +372 6 200 542​

Tuleohutuslahendused