top of page
evakuatsioonikoolitus, evakuatsiooniõpe

TULEOHUTUSKOOLITUS ja EVAKUATSIOONIÕPPUS

Tuleohutuskoolituse eesmärk, osad ning metoodika:

  • Koolituse eesmärk on selgitada asutuse tulekahju korral tegutsemise plaani ning ohutu evakuatsiooni võimalikkust.

  • Koolitus koosneb teoreetilisest osast (ca 90 min), praktilisest tulekustuti harjutusest ja evakuatsiooniõppusest.

  • Õppemeetoditeks on loeng, arutelu, videomaterjal, reaalsete situatsioonide analüüsimine, praktiline harjutus ja praktiline evakuatsiooniõppus.

Mida oskab koolituse läbija?

  • Koolituse läbinu oskab oma asutuses märgata ohtu ning ohutult evakueeruda.

Kas evakuatsiooniõppus on kohustulik?

  • Evakuatsiooniõppus on kohustuslik kõigile, kes on enesekontrolli aruande esitamise kohuslased!

  • Seda saab kontrollida SIIT

Koolitus lõppeb kirjaliku raportiga õppuse soorituse kohta koos soovitustega vigade vältimiseks.

 

TULEOHUTUSE TEENUSED:

bottom of page