Tulipunane OÜ ekspertiisid ja auditid on kaitstud arhitekti/inseneri vastutuskindlustusega!

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon

© 2019 Tulipunane OÜ. 

Tallinna kontor

HIIU Ärimaja

Pärnu Mnt. 388B, 11612, Tallinn

Kuressaare kontor

Kuressaare Edukontor
Tallinna 1, 92819, Kuressaare

KONSULTATSIOONIAEG PALUME EELNEVALT BRONEERIDA:

info@tulipunane.ee

Tel: +372 6 200 542​

FIRE SAFETY SERVICES

We offer the following services during the construction projecting phase:

 • evacuation time calculations and evacuation solutions;

 • creating fire safety concepts in the sketch phase;

 • fire safety consultation of the preliminary design and preparation of the fire safety section of the explanatory memorandum;

 • basic project fire safety consultation;

 • control of specific parts of the main project;

 • smoke removal concepts according to EVS 919 standard;

 • fire safety consulting for building projects;

 • fire safety audit for the reconstruction / extension of existing buildings;

 • expert advice on fire safety of preliminary projects.

We offer the following services during construction and final stages:

 • Fire safety audit for public events;

 • Authorization for Use: Consultation and Formalization (Full Service);

 • Fire Safety Audits for building;

 • Heating Systems Expertise;

 • Building Expertise;

 • Chimney Sweeper Service;

 • Fire Emergency Action-Plan;

 • Supervision for Fire Safety;

 • Preparation of an Operational Card.

 
 

TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN

Tulekahju korral tegutsemise plaan on nõutav ehitistes, mille kohta tuleb esitada tuleohutuse enesekontrolli aruanne. Vaata Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“

Vastavalt siseministri 01.09.2010 määrusele nr 43 Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded” on tulekahju korral tegutsemise plaani eesmärk tagada inimeste ohutus ning hoida ära varaline kahju tulekahju korral. Tulekahju korral tegutsemise plaan koosneb tegevuskavast ning evakuatsiooniskeemidest. Plaani ja selle juurde kuuluvate osade koostamisel võetakse arvesse ettevõtte või asutuse erisusi, mis võivad mõjutada tulekahju korral tegutsemist. Juhul kui ühes ehitises paikneb mitu ettevõtet või asutust peavad koostatud plaanid olema omavahel kooskõlas tagamaks kiire ja ühtse tegutsemise tulekahju korral.

Tegevuskava tulekahju korral on plaani osa, mille eesmärk on anda töötajatele ülevaade ettevõtte või asutuse tuleohutusalastest erisustest ning tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise juhiseid.

Tegevuskava sisaldab:

 1. evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldust;

 2. ettevõtte või asutuse tuleohtlikkuse kirjeldust;

 3. tulekahjust teavitamise juhist;

 4. evakuatsiooni läbiviimise juhist;

 5. tulekahju korral tegutsemise juhist;

 6. päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhist.

Tagasi üles

 

KÜTTESÜSTEEMI EKSPERTIIS

Küttesüsteemi ekspertiis tuleb koostada kui küttesüsteemis olevatele kolletele ei ole koostatud projekti ega kaetud tööde akti koos teostusjoonistega (litsentsiga pottsepa poolt), siis tuleb teostada küttesüsteemi ekspertiis.

 

Kellel on vaja küttesüsteemi ekspertiisi?

Küttesüsteemi ekspertiis on vajalik eelkõige maja omanikule endale, tagamaks ohutu küttekollete kasutamise. Lisaks on ekspertiis vajalik neile, kes taotlevad kasutusluba ning juhul kui küttekolletel puuduvad dokumendid (tootjapoolne küttekeha pass, sertifikaat, kaetud tööde akt paigaldajalt).

Mida tehakse küttesüsteemi ekspertiisi raames? 

Ekspertiisi käigus antakse hinnang küttesüsteemi tuleohutusele (küttekolded, ühenduslõõr, korsten).​

 

Kui kaua valmib ekspertiis? 

Visuaalse ülevaatuse käigus antakse hinnang hoone küttesüsteemile koos võimalike märkustega. Olenevalt küttekehade ja korstnate arvust võib ülevaatus võtta aega 2-4 tundi, eksperdile tuleb kindlasti tagada juurdepääs kõigile küttekolletele sh ka kõrvalhoonetes ning ligipääs katusel asuvatele korstnatele. Esmane ekspertiisi tulemus valmib 10 tööpäeva jooksul.

Puudused, mis ilmnevad, tuleb kõrvaldada selleks, et lõpptulemusena valmiks nö positiivne ekspertiis, mis tagab hoone küttesüsteemi ohutu kasutamise.

 

Mida saan ise teha, et ekspertiisi valmimist kiirendada? 

Kiirendamaks küttesüsteemi ekspertiisi valmimist soovitame hoone omanikul eelnevalt esitada hoone korruste plaanid, kus on näha küttekehade asukohad ning korstnapühkimise akt.

Millised normdokumendid on küttesüsteemi ekspertiisi aluseks? 

Normdokumentidena on ekspertiisi aluseks:

 1. EVS 812-3:2013 – Küttesüsteemid

 2. EVS 812-3:2007 – Küttesüsteemid

 3. EVS 812-3:2002 – Küttesüsteemid

 4. Päästeameti juhendmaterjal „ Küttesüsteemi ehitamine 2015“

Tagasi üles

 
Tuleohutusteenused kasutusluba, tuleohut

FIRE SAFETY SERVICES

Fire safety consultancy for building projects;
Structural fire safety audit;
Application for Authorization for Use;
Heating systems expertise.

Tulekustuti käsitlemise koolitus Tulipun

TRAININGS

Fire training

Fire safety instruction

Evacuation Training & Fire extinguisher training

Fire extinguisher handling training

Pyrexx suitsuandur.jpg

FIRE SAFETY PRODUCTS

Fire extinguishers, smoke detectors, carbon monoxide detectors, fire extinguishers and all other fire safety products from Tuleohutuskaubamaja.ee!

Fire safety solutions