Talveks küttesüsteemid korda!

Updated: Feb 27, 2020Kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub või kui dokumentatsioonis ei ole ette nähtud muud sagedust, siis tuleb neid puhastada vähemalt üks kord aastas. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.

Kas teadsid, et korstnapühkimise teenust võib majandustegevusena osutada ainult korstnapühkija, kellel on kutsetunnistus? Kutsetunnistuseta korstnapühkija väljastatud dokumendid ei kehti ning kindlustus ja päästekeskus neid ei aktsepteeri!

Kui ei tea, kas korstnapühkijal on kutsetunnisus väljastatud kontrolli seda SIIT

Üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises võib korstnapühkimist teostada korstnapühkija kutsetunnistuseta isik enda tarbeks. Kutselist korstnapühkijat tuleb sellisel juhul kasutada iga viie aasta tagant, kes kontrollib kogu küttesüsteemi ja väljastab akti.

Kutseliste korstnapühkijate info www.korsten.ee või päästeala infotelefonilt 1524

Loe siit ka küttesüsteemi puhastamise nõudeid

#tuleohutus #küttesüsteemid #korstnapühkija